DutchDidactics

Changing the world, one school & one university at a time…

Vandaag de dag is het onderwijs (nog) overwegend consumptief, docent- en curriculumgestuurd in klassen- en roosterverband. Dat moet en dat gaat veranderen. Meer maatwerk en betere matching is de toekomst en wij bieden het instrumentarium waarmee je dat als onderwijsinstelling, als docent en als leerling of student in de vingers krijgt.
Dutch Didactics 2015
De ingewikkeldheid en de oplossing liggen in het feit dat we allemaal anders zijn, wat anders willen, anders denken, anders doen en anders leren. En dat we door inzicht in die verschillen tussen mensen kunnen voorspellen wat wel en niet zal werken. Of wat je aan moet passen of toe moet voegen om dingen soepel te laten verlopen. Zo klinkt het misschien als een open deur en wat zweverig, maar wat we gaan doen is gebaseerd op 25 uiterst succesvolle jaren van drijfveren meten en gedrag beïnvloeden in het bedrijfsleven. Wie heeft er nog nooit van de kleurtjes gehoord? Na willen komt doen.

Wij denken dat we begrijpen wat er “mis” gaat en hebben een oplossingsrichting voor ogen waarbij er op een structurele manier gewerkt kan worden aan de verbinding tussen leerling/student, docent en onderwijsinstelling. Wij hebben deze manier van benaderen van leerlingen, studenten, onderwijs, leerkrachten, docenten en lesprogramma’s Dutch Didactics genoemd. Ook omdat die manier van denken en werken aan een oplossing goed past bij de Nederlandse mentaliteit en dit gedachtegoed net dat streepje voor geeft, wat ons uniek maakt in de wereld!

Stacks Image 442

De methode om slagingspercentage, retentie en engagement te verhogen >>
Het Dutch Didactics model is ontstaan vanuit het besef dat mindsets, drijfveren en voorkeuren een substantieĢˆle rol spelen bij de sociale- en academische integratie van leerlingen en studenten en dat diezelfde mindsets, drijfveren en voorkeuren mede de aantrekkelijkheid van een vak of studie en grotendeels de motivatie van mensen bepalen. DutchDidactics combineert kennis over leerstijlen (Kolb & Vermunt), drijfveren (Graves, Beck & Cowan) en afhaken (Tinto, Spady & Prins) in een praktische aanpak om onderwijssituaties beter aan te laten sluiten op voor wie het onderwijs bedoeld is, de leerling en student. De DutchDidactics aanpak verbetert het inzicht in de diversiteit van de populatie en maakt het mogelijk lesprogramma’s op maat aan te bieden waardoor individueel commitment van de leerling en student toeneemt, kennisoverdracht sneller gaat en studierendement toeneemt. (klik: lees verder)

Dutch Didactics biedt een kleurentaal om verschillen tussen leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten te duiden, zowel in de verschillen onderling als ook richting voorkeuren voor lesstof, onderwijsmethodieken, leermethoden, mindsets en toekomstperspectieven. Met Dutch Didactisch worden begrippen als passendheid en maatwerk van een meetbaar kader voorzien. Begrippen als afbreukrisico en slagingskans krijgen een persoonlijke kleuring, waardoor je ze bespreekbaar en veranderbaar maakt.